Portál občana

Přístup do Portálu občana.

Usnesení zastupitelstva a rady obce nově naleznete na uzob.cz

Dnes je

Datum: 08.08.2020
Svátek má: Soběslav
Nejbližší akce

Vybíráme z galerie
kostel v roce 2013.jpg

Pořízení nového DA pro JSDH Obce Ruda nad Moravou

1.8.2017   Jaroslav Mrázek   Projekty obce  


 

 

NÁZEV PROJEKTU:                    Pořízení nového DA pro JSDH Obce Ruda nad   Moravou

ČÍSLO PROJEKTU:                   CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001075

PŘÍJEMCE:                                  Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40, 789 63, Ruda nad Moravou

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:           Cílem projektu je inovovat technické vybavení  JSDH Obce Ruda nad Moravou. V projektu půjde o inovaci dopravního automobilu pro evakuaci a zásobování obyvatel. Dojde tak k plnění cíle prioritní osy programu IROP Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. Cíl projektu podporuje investice zaměřené na řešení konkrétních rizik a zajištění odolnosti vůči katastrofám. Výsledkem projektu bude pořízení nového dopravního automobilu pro evakuaci a zásobování obyvatel v počtu jeden kus. Dojde tak ke zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof na základní, obecní, úrovni. Realizace projektu přispěje k posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu, v našem případě nadměrným sněhovým srážkám a masivním námrazám. Cíle a výsledky projektu jsou tedy plně v souladu s naplňováním specifického cíle 1.3. Oblast, kterou předkládaný projekt řeší, se týká rizika nadměrných sněhových srážek a masivních námraz. Uvedené riziko je pro obec Ruda nad Moravou spadající do ORP Šumperk definováno v příloze č. 6 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce. Výskyt těchto jevů nutí JSDH Obce Ruda nad Moravou zásobovat obyvatele obce Ruda nad Moravou, přidružených obcí, kdy jde převážně o obce Radomilov a Štědrákova Lhota, a okolních chatových oblastí základními potravinami a dalším potřebným materiálem pro přežití, a v nouzových případech tyto obyvatele evakuovat. Bohužel však nyní naše JSDH nedisponuje dostatečně spolehlivou technikou pro danou činnost, což chceme díky realizaci projektu z IROP změnit, což je cílem projektu. Místní působnost JSDH Obce Ruda nad Moravou je i na přidružené obce Bartoňov, Hostice, Hrabenov, Radomilov a Štědrákova Lhota, kdy výskyt nadměrných sněhových srážek a masivních námraz je nejčastěji v přidružených obcích Radomilov a Štědrákova Lhota, a v okolních chatových oblastech.

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU:                        1.867.408,00 Kč

VÝŠE FINANČNÍ PODPORY Z EU:                         1.587.296,80 Kč

PROJEKT POŘÍZENÍ NOVÉHO DA PRO JSDH OBCE RUDA NAD MORAVOU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

Kontakty

Adresa:
Obecní úřad Ruda nad Moravou
9. května 40
789 63 Ruda nad Moravou

Úřední hodiny:

Po: 7:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Út: 7:00 - 12:00 12:30 - 15:30
St: 7:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Čt: 7:00 - 12:00 12:30 - 14:00
Pá: neúřední den 

Telefon: 583 301 612
Datová schránka: iq3bbni
E-mail: obec@ruda.cz
Bankovní spojení:
ČS OLOMOUC 1903865309/0800

Mapa

všechny kontakty
Hlášení rozhlasu na váš e-mail

Chcete-li dostávat hlášení rozhlasu, tak stačí zadat do níže uvedeného formuláře vaši e-mailovou adresu.