Portál občana

Přístup do Portálu občana.

Usnesení zastupitelstva a rady obce nově naleznete na uzob.cz

Dnes je

Datum: 19.01.2021
Svátek má: Doubravka
Nejbližší akce

Vybíráme z galerie
P6220121.JPG

O obci Ruda nad Moravou

9.11.2015   Obec Ruda nad Moravou  


Obec Ruda nad Moravou

Patří do Olomouckého kraje, okresu Šumperk. Leží 7 km severozápadně od Šumperka, v malebném údolí řeky Moravy. Její údolí, protíná jižní část Hanušovické pahorkatiny v severo - jižním směru. Ráz úzkého údolí končí na rulovém skalním ostrohu u nádraží a rozšiřuje se do údolí Mohelnické brázdy. Katastr obce je na východě tvořen řekou Moravou a dominantním kopcem Blýskač (502 m.n.m). Na západě se rozkládá zalesněný masiv hory Žďár (500 až 600 m.n.m.), s nízkými hadcovými skalkami a porostem jesenického modřínu. Při geologickém průzkumu před 100 lety zde byly nalezeny krystaly zirkonu, nyní uložené ve vídeňském přírodopisném muzeu.

Střední nadmořská výška obce 325 m.n.m. s průměrnou roční teplotou 7,3°C a ročním úhrnem srážek 730 mm vytváří v létě vhodné podmínky pro koupání a turistiku, v zimě pak dostatečné množství sněhu na lyžování.

Dopravní obslužnost zajišťuje Arriva Morava a.s poměrně častým autobusovým spojením do Šumperka a železnice ze dvou železničních stanic - Rudy nad Moravou a Bartoňova.

V obci se nachází základní škola pro 400 žáků z okolních obcí, mateřská škola, knihovna, zdravotní středisko s lékárnou, koupaliště s možností ubytování, fotbalové hřiště, tenisové kurty, restaurační zařízení, benzinová pumpa, obchody s potravinami, průmyslovým zbožím, textilem a obuví.

V katastru obce se nachází vzácná památka, kterou je čtyřkřídlý patrový zámek z roku 1610 s ohradní zdí, dílo pozdně renesanční architektury. Je uzavřen arkádovým nádvořím a hranolovou vestavěnou věží.

Památkou empírové architektury je také dům čp. 3 z roku 1818.
Památkově chráněny jsou barokní socha Panny Marie z roku 1715, sousoší sv. Josefa Pěstouna z roku 1729, klasicistní sousoší sv. Jana Nepomuckého z roku 1789 a empírové rustikální sousoší Kalvárie z roku 1825.
Architektonickou dominantou obce je kostel sv. Vavřince a nad vsí se tyčí výrazný vrch Blýskač (503 m, poznáme ho podle vysílače).

Čert na Blýskači
Tato pověst vypráví o stavbě starého hradu. Kdysi stávala v Rudě nad Moravou tvrz. Zeman přemýšlel, jak ji opevnit nebo postavit pevný hrad. A jednou v noci k němu přišel čert, s kterým uzavřel smlouvu. Venku se pojednou začal zvedat vítr, ve vzduchu to svištělo, rachotilo a burácelo. To pekelné obludy donášely ohromné balvany na Blýskač. Druhou noc se vše opakovalo. Ale to poslední, třetí noc, kdy čerti měli zvláště napilno, jeden se někde opozdil. Na východě už svítalo, když se hnal k Blýskači s posledním balvanem. Vtom z chaloupky pod ním zakokrhal kohout. Čert musel balvan pustit a zmizet. Ráno lidé hleděli s úžasem na nedokončený kamenný hrad. Protože však byl zbudován ďábly, nikdo se v něm neodvážil bydlet, a tak se časem strmé zdi rozpadly. Jejich zbytky jsou tam však dodnes, i ten poslední čertův balvan leží dosud pod Blýskačem.

 

Bartoňov

Malý katastr Bartoňova o rozloze 212 hektarů se zvedá údolím od řeky Moravy, kterým prochází železniční trať Šumperk - Hanušovice, směrem k východu do okolních kopců. V úžlabině mezi vrcholem Blýskač na severu a Burdovou horou na jihu se táhne vesnička dostupná silničkou z Rudy nad Moravou. Na jejím východním okraji navazuje téměř souvisle zástavba Radomilova. Střední nadmořská výška Bartoňova je 342 m. Chráněnou památkou lidové architektury z poloviny 19. století je v Bartoňově hospodářská usedlost čp.3.

Název obce je odvozen od osobního jména Bartoň, jež je domácí podoba ke jménu Bartoloměj. Od roku 1960 je Bartoňov sloučen se sousedním Radomilovem pod názvem Bartoňov-Radomilov. Od roku 1980 se obě obce staly částmi Rudy nad Moravou.

Vesnice má stejnojmennou železniční zastávku Bartoňov. Dolním koncem vesnice prochází cyklostezka.

 

Hostice

Katastr obce Hostice o rozloze 611 hektarů je rozdělen úzkým údolím Hostického potoka, který přitéká od Štědrákovy Lhoty (zde pod názvem Pstruhovec) a ústí do Moravy. Tok potoka sleduje silnička z Rudy do Štědrákovy Lhoty a v tomto údolí v jižní části obecního katastru je areál vlastní vesnice. O samotě stojí skupina domů Alojzov (s papírnou) v nejjižnější části katastru a víska Pustá v severní části katastru. Střední nadmořská výška katastru je 364 m, ale katastr v severní části dosahuje výšky kolem 600 m. Hostice jsou rodištěm národopisné spisovatelky Anežky Šulové, rozené Vénosové. Její dílo představuje rozsáhlou sbírku lidových písní, zkazek, vyprávění a pověstí z Hostic a Okolí.

Dodnes zde působí hasičský sbor s dlouholetou tradicí. Hasiči spravují sportovní areál se stylovým posezením v Kolibě, která slouží k různým společenským akcím a setkáním. V obci je obchod se smíšeným zbožím, holičství, knihovna.

Dopravní spojení do vsi je zajištěno autobusem. Nejbližší železniční stanice je 1 km vzdálená Ruda nad Moravou. Při západní hranici katastru Hostic se ve svahu nad údolím Moravy nachází zajímavá lokalita Větrné díry. Jde o malé krasové území se závrty, vývěry a průduchy teplého vzduchu z podzemí.

 

Hrabenov

Hrabenovský katastr o rozloze 621 hektarů se zvedá od údolí Moravy na západě k východu k vrchu Háj (631 m.n.m) nad Šumperkem a na sever pod vrchol Sklenného(606 m.n.m). Vesnice má střední nadmořskou výšku 362 m a stoupá podle potoka směřujícího do Moravy a silnice z Rudy do Temenice a Šumperka. V obci je jeden obchod s potravinami a smíšeným zbožím (včetně večerky), škola, školka, knihovna, pohostinství, zámečnická dílna.

Velmi aktivním spolkem, nejen na poli sportovním, je místní organizace Sokola. O kulturní a společenský život má zásluhu i zdejší Sdružení dobrovolných hasičů, jehož hlavní činností je ovšem i ochrana před různými pohromami. Dopravní spojení do obce je zajištěno autobusem. Nejbližší železniční stanice je 0,5 km vzdálená Ruda nad Moravou. Ozdobou středu vsi je klasicistní kaple sv. Josefa z přelomu 18. a 19. století.

 

Radomilov

Název obce je odvozen od vlastního jména Radomil. Jejím pečetním znakem byla radlice. Od roku 1960 je sloučena se sousedním Bartoňovem pod názvem Bartoňov - Radomilov a v roce 1980 se obě staly částmi Rudy nad Moravou. Malý Radomilovský katastr o výměře 185 hektarů je rozložen na úbočí vrchu Zlatník (499 m). Vesnice má střední nadmořskou výšku 428 m a stoupá podél silničky, jež vede z Rudy nad Moravou přes Bartoňov. Západním okrajem navazuje na zástavbu Bartoňova. Nejbližší autobusová zastávka je přes kopec, v 2 km vzdáleném Hrabenově. Vlakové zastávka je dole v Bartoňově.

Kolem Radomilova najdeme několik majestátních dřevěných křížů. Jeden z nich u rozcestí Zlatník (trasa k Vlčímu dolu u Bludova), bez značení ale vyhledávaný je tzv. Radomilovský kříž na samotném vrcholu Zlatého kopce, od kterého jsou skvělé výhledy jak na Radomilov a okolí Rudy, tak i dál k jihu do údolí Moravy.

 

Štědrákova Lhota

Jméno obce je odvozeno od správce rudského panství Štědráka, který dal prvním osadníkům dřevo na stavbu domků a lhůtu na splácení dluhů vrchnosti. Pod jménem SCZEDRÁKOV / Ščedrákov se objevuje již v roce 1397 mezi obcemi, které tehdy společně s Rudou byly prodávány.

Vesnice leží na katastru o rozloze 493 ha, který se zvedá z hluboké úžlabiny potoka Pstruhovec a v severní části nad skupinou chalup Lazy přesahuje nadmořskou výšku 700 m. Úzkým údolím podél potoka se klikatí silnička, jež je jedinou přístupovou cestou do vsi. Odbočuje u rudského nádraží ze spojnice do Hanušovic, aby se u lhotské rychty změnila v polní cestu. Většina domů je rozmístěna podél silnice a potoka, ale některé usedlosti jsou rozptýleny i ve vyšších polohách katastru. Střední nadmořská výška obce je 470 m.

Uprostřed vesnice je turistická ubytovna Lesanka. K dalšímu ubytování je možno využít řadu upravených chalup. V zimě slouží lyžařům dva skiareály. Skvělé běžkařské terény v okolí Boudy a ke Svaté Trojici. Dopravní spojení do obce je zajištěno autobusem. Nejbližší železniční stanice je 3 km vzdálená Komňátka.

 

Kontakty

Adresa:
Obecní úřad Ruda nad Moravou
9. května 40
789 63 Ruda nad Moravou

Úřední hodiny:

Po: 7:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Út: 7:00 - 12:00 12:30 - 15:30
St: 7:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Čt: 7:00 - 12:00 12:30 - 14:00
Pá: neúřední den 

Telefon: 583 301 612
Datová schránka: iq3bbni
E-mail: obec@ruda.cz
Bankovní spojení:
ČS OLOMOUC 1903865309/0800

Mapa

všechny kontakty
Hlášení rozhlasu na váš e-mail

Chcete-li dostávat hlášení rozhlasu, tak stačí zadat do níže uvedeného formuláře vaši e-mailovou adresu.