Portál občana

Přístup do Portálu občana.

Usnesení zastupitelstva a rady obce nově naleznete na uzob.cz

Dnes je

Datum: 20.01.2018
Svátek má: Ilona
Nejbližší akce

Vybíráme z galerie
Chatky2.JPG

 

 

 

NÁZEV PROJEKTU:                    Pořízení nového DA pro JSDH Obce Ruda nad   Moravou

ČÍSLO PROJEKTU:                   CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001075

PŘÍJEMCE:                                  Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40, 789 63, Ruda nad Moravou

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:           Cílem projektu je inovovat technické vybavení  JSDH Obce Ruda nad Moravou.V projektu půjde o inovaci dopravního automobilu pro evakuaci a zásobování obyvatel. Dojde tak k plnění cíle prioritní osy programu IROP Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. Cíl projektu podporuje investice zaměřené na řešení konkrétních rizik a zajištění odolnosti vůči katastrofám. Výsledkem projektu bude pořízení nového dopravního automobilu pro evakuaci a zásobování obyvatel v počtu jeden kus. Dojde tak ke zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof na základní, obecní, úrovni. Realizace projektu přispěje k posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu, v našem případě nadměrným sněhovým srážkám a masivním námrazám. Cíle a výsledky projektu jsou tedy plně v souladu s naplňováním specifického cíle 1.3. Oblast, kterou předkládaný projekt řeší, se týká rizika nadměrných sněhových srážek a masivních námraz. Uvedené riziko je pro obec Ruda nad Moravou spadající do ORP Šumperk definováno v příloze č. 6 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce. Výskyt těchto jevů nutí JSDH Obce Ruda nad Moravou zásobovat obyvatele obce Ruda nad Moravou, přidružených obcí, kdy jde převážně o obce Radomilov a Štědrákova Lhota, a okolních chatových oblastí základními potravinami a dalším potřebným materiálem pro přežití, a v nouzových případech tyto obyvatele evakuovat. Bohužel však nyní naše JSDH nedisponuje dostatečně spolehlivou technikou pro danou činnost, což chceme díky realizaci projektu z IROP změnit, což je cílem projektu. Místní působnost JSDH Obce Ruda nad Moravou je i na přidružené obce Bartoňov, Hostice, Hrabenov, Radomilov a Štědrákova Lhota, kdy výskyt nadměrných sněhových srážek a masivních námraz je nejčastěji v přidružených obcích Radomilov a Štědrákova Lhota a v okolních chatových oblastech.

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU:                        1.867.408,00 Kč

VÝŠE FINANČNÍ PODPORY Z EU:                         1.587.296,80 Kč

PROJEKT POŘÍZENÍ NOVÉHO DA PRO JSDH OBCE RUDA NAD MORAVOU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prezentace obce na youtube.com

 

 

Koupaliště

 

Portál komunikace s občany GINIS RAP

OÚ Ruda nad Moravou sděluje, že na webových stránkách obce byly vytvořeny záložky "Územní plán", "Geoportál" a "Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou". V těchto odkazech lze vyhledávat trasy inženýrských sítí, pasport místních komunikací nebo zařazení pozemků dle ÚP. Do záložky "Kanalizace" budou vkládány aktuální dokumenty z průběhu reaizace stavby.

                                                                    

Povinně zveřejňované informace správce daně dle §56 zákona č. 280/2009 Sb. Daňový řád

Úřední hodiny správce daně pro veřejnost:

Po 7.00 – 12.00          12.30 – 17.00

Út 7.00 – 12.00           12.30 – 15.30

St 7.00 – 12.00           12.30 – 17.00

Čt 7.00 – 12.00           12.30 – 14.00

Pa 7.00 – 12.00          12.30 – 14.00

Datová schránka: iq3bbni

Číslo účtu pro místní poplatky: 1903865309/0800

Podání v souvislosti se správou místních daní a poplatků lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou.

Místní poplatky lze hradit v hotovosti na pokladně OÚ nebo bezhotovostním převodem, a to na účet č. 1903865309/0800. Každý poplatník je povinen platbu poplatku identifikovat správným VS, který je pro každého poplatníka a poplatek individuální. VS Vám sdělí správce daně (tel.č. 583 301 614, email: skopalova@ruda.cz).

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů lze navíc hradit i  soustředěnou platbou zajišťovanou provozovatelem poštovních služeb – SIPO. Pro tuto možnost placení je nutné doručit správci daně identifikační číslo SIPO, ze kterého se platba bude provádět.

Při správě místních poplatků se postupuje v souladu s ustanovením zákona č. 565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákona č. 280/2009 Sb. Daňový řád ve znění pozdějších předpisů.

Informace k možnosti převzetí zdravotní dokumentace MUDr. Spáčilové lze najít na webových stránkách obce Ruda nad Moravou v sekci "Dokumenty" a záložce "Informace z obecního úřadu".  

 


Kontakty

Adresa:
Obecní úřad Ruda nad Moravou
9. května 40
789 63 Ruda nad Moravou

Úřední hodiny:

Po: 7:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Út: 7:00 - 12:00 12:30 - 15:30
St: 7:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Čt: 7:00 - 12:00 12:30 - 14:00
Pá: 7:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Telefon: 583 301 612
Datová schránka: iq3bbni
E-mail: obec@ruda.cz
Bankovní spojení:
ČS OLOMOUC 1903865309/0800

Mapa

všechny kontakty
Hlášení rozhlasu na váš e-mail

Chcete-li dostávat hlášení rozhlasu, tak stačí zadat do níže uvedeného formuláře vaši e-mailovou adresu.